skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Afganistanissa palvelevan suomalaisen joukon nimi muuttuu 16. tammikuuta 2016 Suomalaisesta kriisinhallintajoukosta Afganistanissa (SKJA) Suomen osastoksi Afganistanissa (SOA). Suomalainen osasto Afganistanissa jatkaa toimintaansa nykyisillä toiminta-alueillaan Mazar-e-Sharifissa ja Kabulissa.

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta linjasivat kokouksessaan 20. marraskuuta 2015, että Suomi jatkaa osallistumistaan Resolute Support -operaatioon Afganistanissa vuonna 2016 noin 40 sotilaan kokonaisvahvuudella. Suomalainen osasto muodostuu neuvonantajista, lääkintäryhmästä, esikuntaupseereista sekä kansallisesta huolto- ja tukiosasta.

Nimen muutoksen myötä myös kriisinhallintajoukon komentajan tehtävä poistuu suomalaisen joukon kokoonpanosta. Eversti Pertti Immonen on viimeinen Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan tehtävässä palveleva sotilas Afganistanissa.

In the service of peace