Afganistanissa palvelevan suomalaisen joukon nimi muuttuu 16. tammikuuta 2016 Suomalaisesta kriisinhallintajoukosta Afganistanissa (SKJA) Suomen osastoksi Afganistanissa (SOA). Suomalainen osasto Afganistanissa jatkaa toimintaansa nykyisillä toiminta-alueillaan Mazar-e-Sharifissa ja Kabulissa.

Tasavallan presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta linjasivat kokouksessaan 20. marraskuuta 2015, että Suomi jatkaa osallistumistaan Resolute Support -operaatioon Afganistanissa vuonna 2016 noin 40 sotilaan kokonaisvahvuudella. Suomalainen osasto muodostuu neuvonantajista, lääkintäryhmästä, esikuntaupseereista sekä kansallisesta huolto- ja tukiosasta.

Nimen muutoksen myötä myös kriisinhallintajoukon komentajan tehtävä poistuu suomalaisen joukon kokoonpanosta. Eversti Pertti Immonen on viimeinen Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan tehtävässä palveleva sotilas Afganistanissa.

In the service of peace