skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

NarinaNurkka

Kirjoitus Aamulehden blogissa

Luin Kimmo Wirenin Aamulehteen kirjoittaman artikkelin Golanilta.
Luetun perusteella voin olettaa tämän kaltaisen, kokemukselliseen näkemykseen perustuvan julkituonnin olevan mitä parhainta peeärrää rauhanturvaajakentälle/-liitolle; jota kyseinen henkilökin osaltaan edustaa.

Lukutaito on, onko kaikki luettu ja ymmärretty?

Mukava, notta hölkkärin sivuilla kävijöistä löyty "toine luku taitone?" ja tämä osas laittaa hallituksen esitykseenkin linkin.

Molen pessimisti (se ei pety) ja realisti (vaalivuonna poliitikot lupaa yheksän hyvää ja kymmenen kaunista). Tuo Valtiovarainvaliokunnan mietintö 59/2010 vp antaa tullille ja verottajalle vapaan tulkinnan arvonlisäverottaako vaiko eikö (ja pessimistinä tiedän, notta verottahan ne!): kohta "Kriisialueelta muuttavan autoveron alennus", 6. kappale:

"Valiokunta huomauttaa lisäksi siitä että, kun auto hankitaan Suomesta täällä käytettäväksi, arvonlisävero on maksettava normaalisti Suomeen."

Minun (ja varmaan tullin & verottajankin) lukutaidon mukaan _jatkossa on maksettava ALV_, joka vuoden päästä lienee jo 25%. Vaalivuoden jälkeen poliitikot voi sitten sanoa virkakoneiston tulkitsevan heidän hyvää ajatustaan väärin...

Lisäksi viidennessä kappaleessa läyhyparkit siirretään historiaan:

"Tarkoitus on ollut, että muuttoajoneuvoa voisi säilyttää uuden säännöksen mukaan vain Suomessa - ei siis ulkomailla, vaikka auto olisi hankittu sieltä...."

Kertokaa ny joku, että mää oon väärässä; eli että osaan lukee, muttoon ymmärtäny noitten ylläolevien tekstien vaikutukset väärin!

Lukutaitoiselle faitterille

Huolesi on oikeutettu, mutta lue Valtiopäiväasiakorjoista: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta.

Esityksen pääasiallinen sisältö:
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Autoverolain muuttoajoneuvoille myönnettäviä veronalennuksia koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että maahan muuttoa koskevista määräajoista säädettäisiin nykyistä joustavammin. Laissa ehdotetaan säädettäväksi siitä, että kun ulkomailla oleskelu tapahtuu seudulla, jossa muuttoajoneuvoksi tarkoitettua ajoneuvoa ei ole turvallista käyttää, ajoneuvon voisi tuona aikana tietyin ehdoin säilyttää Suomessa.

ja kohta:
erityisesti rauhanturvatoiminnassa kriisialueet ovat olleet sellaisia, joissa ajoneuvon pitäminen tai käyttäminen on ollut mahdotonta tai vaikeaa. Tämä näkökohta on ollut esillä muun muassa eduskunnan lakialoitteessa 24/2009 vp., jossa ehdotettiin autoverolakia muutettavaksi siten, että kun muuttaja on ennen muuttoaan palvellut kansainvälisessä kriisinhallintatehtävässä tai siihen rinnastuvassa tehtävässä toimialueella, joka ei turvallisuustilanne huomioon ottaen ole mahdollistanut ajoneuvon käyttämistä tai säilyttämistä alueella, muuttaja saisi muuttoajoneuvoedun, vaikka hän hankkisi ajoneuvon Suomeen palattuaan kahden kuukauden kuluessa tehtävän päättymisestä.

Hallituksen esitys

Autoverolain muutoksesta on tulossa susi!

Eduskunnan käsittelyssä oleva versio autoverolain muutoksesta on käsittelyissä muuttanut muotoaan huonompaan suuntaan kahdelta osin.

Ensinnäkin nyt 22 000 eurolla verovapaasti ostettavissa oleva auto maksaa faitterille muutoksen jälkeen kaupassa 27 060. Tämä käy selvästi ilmi valiokuntamietinnöstä, jossa todetaan Suomeen käyttöön ostetusta autosta perittävän arvonlisäveron, riippumatta siitä mistä se ostetaan.

Toisekseen lain taustatekstin mukaan jatkossa autoa ei edes saisi viedä toimialueelle tai sen viereiseen maahan, eli autoa ei saisi viedä "läyhyparkkiin".

Lisäksi jatkossa autosta tulisi maksaa kuuden kuukauden säilytysmaksut tullivarastossa.

Ei näin! Alkuperäinen ajatushan oli käyttää ns. Norjan mallia. Tällöin vähintään vuoden RT-tehtävissä palvellut olisi voinut ostaa auton Suomeen palattuaan ALV-vapaasti ja lisäksi saada muuttoauton autoverovähennyksen (reilut 13t euroa). Nyt lopputulos on se, että rauhanturvaaja maksaa autostaan jatkossa neljänneksen enemmän (veroja ja säilytysmaksuja) kuin aikaisemmin.


Barettiveljeys pohdituttaa

Tämänkertainen Hölkkärin pääkirjoitus herätti muutamia ajatuksia. Olin aikaisemmin vahvasti sitä mieltä että ns. "barettiveljeys" (sis. barettiveljet ja sisaret rt-baretin väristä riippumatta) yhdistää ja että entiset ja nykyiset "faitterit" puhaltavat yhteen hiileen periaatteella "kaveria ei jätetä". Nykyään ei asia vaan enää ole niin.. valitettavasti. Eri missiolla, tai edes samallakaan, olleilla ei enää paljon muuta yhteistä puhuttavaa ole  kuin että "hei". Ei edes siellä saunan lauteilla.
Ja sekin on tullut työasioissa monta kertaa nähtyä että "barettiveljen / siskon" sanaan ei voi enää luottaa siinä mielessä että hän olisi millään tavalla lojaali tai edes että kokisi että rt-missiossa palvelleet ovat vähän niinkuin "isoa perhettä" tai muuta vastaavaa..
Ennen puhuttiin ns. "leipäpapeista", ehkä samalla tavalla on käymässä rauhanturvaajille, taloudelliset asiat koetaan tärkeämmiksi kuin vanhat kunnon jalot periaatteet ym. Miten te muut foorumin lukijat asian olette kokeneet? Heittäkää kommentteja kehiin..

In the service of peace