Puolustusvoimien kansainvälinen keskus (FINCENT) on nimetty Naton ja kumppanimaiden kriisinhallintakoulutuksen koordinaattoriksi vuoden 2016 alusta.

FINCENT koordinoi vuoden 2016 alusta kriisinhallinnan koulutusta viidessäkymmenessä koulutuskeskuksessa, jotta keskusten opetussuunnitelmat ja koulutustarjonta vastaavat Naton vaatimuksia. Tavoite on jakaa hyvät käytänteet, yhdenmukaistaa vaatimustasoa ja selvittää puutteita koulutuksessa. Koordinointitehtävän lähtökohtana on kokonaisvaltainen kriisinhallinta.

Tehtävään sisältyy yhteistyövelvoite YK:n ja EU:n sekä muiden kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan osallistuvien yhteistyöosapuolten kanssa. YK ja EU soveltavat kriisinhallinnassa Naton standardeja.

Nato on kehittänyt koulutusjärjestelmäänsä Lissabonin huippukokouksesta 2010 alkaen. Naton neuvosto hyväksyi 22. joulukuuta 2015 jäsen- ja kumppanimaidensa kriisinhallintakoulutusta koskevan strategisen suunnitelman: FINCENT koordinoi nyt yhtä merkittävintä Naton koulutusalueista.

Puolustusvoimille koordinointitehtävä on mahdollisuus vaikuttaa maailmanlaajuisesti kriisinhallintakoulutukseen. Suomi saa tietoa ja parhaita käytäntöjä tukemaan kansallista suorituskykyä. Tehtävä on myös tunnustus Suomen osaamiselle kansainvälisen kriisinhallinnan koulutuksessa.

Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus FINCENT on maailman ensimmäinen rauhanturvaamisen koulutuskeskus. FINCENT on kouluttanut rauhanturvaajia eri maista jo vuodesta 1969.

In the service of peace