skip to main content

Palautetta sivustosta voi antaa Facebookissa tai Kuso- Kulkee palstalla.

Ja sit hei, sun kandee liittyy jäseneksi. Muistat vaan valita paikallisyhdistykseksi Hölkkäri On Web.

Onnettomuustutkintakeskus käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan 27.10.2016 Porin prikaatin Säkylän toimipisteessä tapahtuneesta reserviläisen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta.

Onnettomuudessa reserviläinen jäi panssariajoneuvon alle Libanoniin lähtevän kriisinhallintajoukon rotaatiokoulutuksen harjoitustilanteessa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään HTM Pekka Aho ja jäseniksi eversti evp. Vesa Kangasmäki, kapteeniluutnantti evp. Ari Kurppa ja VTM Sakari Lauriala. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Kai Valonen.

Kuolemantapauksesta on käynnistetty myös poliisin esitutkinta. Kokemäen poliisi suorittaa asiassa esitutkinnan ja rikosnimikkeinä on kuolemantuottamus ja tuottamuksellinen palvelusrikos.

Esitutkinnan tarkoituksena on selvittää tarkasti tapahtumainkulku, harjoituksesta annetut käskyt ja määräykset sekä onko harjoituksessa toimittu annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

1994 syntynyt reserviläinen menehtyi Libanoniin lähtevän kriisinhallintajoukon rotaatiokoulutuksessa. Joukon saattueharjoitukseen osallistunut reserviläinen oli harjoituksen mukaisesti kulkenut Pasi panssariajoneuvon vierellä, horjahtanut panssariajoneuvon alle ja jäi ajoneuvon renkaan alle puristuksiin.