Hölkkäri On Webin hallitus julkaisi avoimen kirjeen Suomen Rauhanturvaajaliiton johdolle 17. elokuuta. Avoimen kirjeen aiheena oli se, miksi yhdistys ei voi asettaa kahta ehdokasta liiton hallitukseen, vaikka ensin annettiin ymmärtää, että ehdokkaista on pulaa. Voit lukea avoimen kirjeen tästä. Mainittakoon tässä vaiheessa, että avoimen kirjeen takana on jokainen HOW:n hallituksen jäsen.

Kirjeen julkaisemisen jälkeen selvisi monenlaisia asioita, muun muassa se, että liitto on todella rajannut ehdokkaiden määrän yhteen per yhdistys. Sääntö nuijittiin läpi viime kevään liittokokouksessa.

Hölkkäri On Webin hallitus oli siis väärässä. Silloin kun on väärässä, rehdeintä on myöntää se suoraan.

Mielenkiintoisinta tässä asiassa on kuitenkin se, että ehdokkaita listattaessa HOW:n ilmoitus kahdesta ehdokkaasta meni läpi. Siihen kiinnitettiin huomiota vasta myöhemmin. Eli siis joku muukin taho on "pihalla" liiton säännöistä kuin Hölkkäri On Webin hallitus.

Artikkelin julkaisun jälkeen Suomen Rauhanturvaajaliiton toimihenkilöt olivat yhteydessä HOW:n hallitukseen. Se, miten tällainen väärinkäsitys on päässyt syntymään, on vielä epäselvää.

In the service of peace