Merivoimat lähettää alustarkastusosaston Euroopan Unionin johtamaan EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatioon Välimerelle marraskuussa. Osastomme on osa humanitaarista kriisinhallintaosastoa, jonka kansallinen johtovastuu on Merivoimilla. Suomalainen alustarkastusosasto sijoitetaan Saksan merivoimien fregatille. Tehtävä toteutetaan Välimerellä kansainvälisellä merialueella osana monikansallista laivasto-osastoa.
Operaatiolla on laaja tuki Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä operaatioon osallistuu 22 EU:n jäsenvaltiota. Alusten kuljettamat pakolaiset ovat ihmissalakuljetuksen uhreja, jotka maksavat turvattomasta matkasta rikollisverkostojen hallinnoimilla merikelvottomilla aluksilla Välimerellä.
Osallistumisen on tarkoitus kestää 12 kuukautta ja se rotatoisi neljän kuukauden välein.

In the service of peace