bisser_majuriBisserWisser valloittaa verkosta pienen kulmapalasen ja saa sinne mukaansa Pekka Majurin, joka tunnetaan Maanpuolustuskoulutus Ry:n toiminnanjohtajana.

BW: Hyvää vuorokauden aikaa Teille. Hölkkäri On Web uutisoi näyttävästi Rauhanturvaseminaarissa Niinisalossa esittämänne vetoomuksen, että haluatte faitterit mukaan MPK:n toimintaan. Miksi juuri rauhaa turvanneet henkilöt halutaan mukaan ja mitä ex-rauhanturvaajat voivat tehdä MPKry:ssä?
Pekka Majuri: Kuten seminaarissa totesin, arvostan suuresti rauhanturvaamistehtävissä hankittuja kokemuksia. Vaativat olosuhteet ja tehtävät koulivat faittereista ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta reserviä, jollaista Suomi ei rauhan ajan koulutuksen puitteissa pysty muuten tuottamaan.

Ex-rauhanturvaajille sopivia kouluttaja- ja johtotehtäviä on vaikka kuinka paljon. Sotilaallinen koulutus edustaa noin puolta koulutustarjonnastamme. Sotilaan perustaitojen lisäksi rauhanturvaajien osaamista voitaisiin hyödyntää mm. partiointi-, vartiointi-, kohteensuojaamis-, asutuskeskustaistelu-, evakuointi-, kenttälääkintä- sekä ase- ja ampumakoulutuksessa.

Turvallisuuskoulutuksemme tarjoaa kansalaisille laajan skaalan arjen turvallisuuteen liittyviä kursseja, kuten kodin turvallisuus, katuturvallisuus, maastotaidot, ensiapu ja kadonneen etsintä. Varautumiskoulutus puolestaan sisältää koulutusta, joka palvelee kuntien, yritysten ja yhteisöjen varautumista poikkeusoloihin. Rauhanturvaajat ovat tehtävissään olleet todistamassa, mihin näiden taitojen ja varautumisen puuttuminen saattaa pahimmillaan johtaa.

BW: Saamieni tietojen mukaan Maanpuolustuskoulutus Ry on lähivuosina saamassa lisää vastuuta ja rahaa. Onko Teillä parempaa tietoa asiasta?
PM: Lopullisia päätöksiä ei ole tehty, mutta kehityksen suunta näyttää selvältä. MPK ry:n asemaa on tarkoitus selkiyttää ja vakiinnuttaa osaksi yhteiskuntamme kokonaisturvallisuutta ja maanpuolustusjärjestelyjä. Puolustusministeriön kesäkuussa julkaiseman raportin mukaan MPK ry:stä tulisi julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminnasta säädettäisiin lailla. Lisää vastuuta ja tehtäviä tulisi erityisesti puolustusvoimien tulevien maakuntajoukkojen ja mahdollisesti muiden viranomaisten muodostelmien kouluttamisesta. Koulutuksen mahdollistamiseksi perustettaisiin erityisiä koulutus- ja tukiyksiköitä sekä toiminta- ja koulutuskeskuksia, joiden toiminnan pyörittämisestä vastaisi MPK ry. Koulutus- ja tukiyksiköiden keskeinen elementti olisi eri alojen asiantuntijoista ja osaajista muodostuva kouluttajapankki. Raportti löytyy PLM:n kotisivuilta: www.defmin.fi.

Tavoite on, että kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin henkilöstö sitoutuu ja kouluttautuu vapaaehtoisesti. Pitäisin erittäin suotavana, että alussa mainitsemistani syistä juuri ex-rauhanturvaajat kansoittaisivat mahdollisimman runsaslukuisesti tulevien puolustusvoimien maakuntajoukkojen avaintehtävät. Rauhanajan vaativatkin virka-aputehtävät ja varautuminen kriisiaikana kotiseudun puolustamiseen ovat tehtäviä, joihin rauhanturvaajan kokemuksia omaavat henkilöt ovat parasta mahdollista joukkoa. Yhtä tervetulleita ex-faitterit ovat mainitsemieni MPK ry:n koulutus- ja tukiyksiköiden tehtäviin ja kouluttajapankkiin. PLM:n raportti sisältää ajatuksen siitä, että mainitut yksiköt valmistautuisivat jatkamaan tehtäväänsä myös poikkeusoloissa.

BW:Miten minä, ex-fasu, voin liittyä MPKry:een ja kenties osallistua toimintaan?
PM: MPK ry:llä ei ole henkilöjäseniä. Toimintaamme pääsee helpoimmin mukaan tutustumalla nettisivuihimme. Siellä on esitelty koulutustarjontamme, noin 1200 kurssia eri puolella maata, ja muuta toimintaamme. Nettisivuilta löytyvät myös keskeiset yhteystietomme. Tarjolla oleville kursseille voit ilmoittautua milloin tahansa, kätevimmin suoraan netin kautta. Kirjautumalla samassa yhteydessä järjestelmän pysyväksi käyttäjäksi liityt "jäsenkuntaamme", ilman velvoitteita.

Mikäli olet kiinnostunut kurssien kouluttajatehtävistä tai vaikka kuntatasolla toimivien paikallisosastojen johtotehtävistä, ota yhteyttä kotimaakuntasi maanpuolustuspiirin piiripäällikköön. Siinä tapauksessa, että olet enemmän kiinnostunut meri- tai ilmapuolustuksen koulutuksesta, oikea osoite on ao. piiripäällikkö. Viimeksi mainitut piirit ovat valtakunnallisia.

MPK ry:n kotisivun osoite on: www.mpkry.fi.

BW:Kuten jokainen itseään arvossa pitävä toimittaja kysyisi, niin kysyn minäkin: Miten päivänne tästä jatkuu?
PM: Olen ollut tässä tehtävässä tasan vuoden. Teen vapaaehtoisten suomalaisten kanssa työtä, jolla on tarkoitus. Nautin työstäni ja teen sitä korkealla motivaatiolla. Tämä päivä jatkuu erityisen aurinkoisissa merkeissä, sillä ex-rauhanturvaajien kiinnostus vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta on iloinen asia!

In the service of peace